اینک با هزاران تأسف

اینک که با هزاران تأسف و به همت فرهنگ پروری جمهوری اسلامی ایران !! و بویژه عنایات «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» وضعیت کتاب به چنین بحرانی رسیده که بسیاری ناشران از چاپ کتابی با تیراژ هزار عدد ناچیز نیز امتناع کلی دارند و همه گان به نشر کتابهای پرسود و زود فروش اقبال کرده اند ، و تازه اگر کتابی چاپ شود ، با توجه به گرانی قیمت و تورم روز افزون و گرانی همه کالاها ، طبقه کتابخوان و بویژه دانشجو از خرید کتاب ناتوان اند و چنانکه همه میدانیم امکان خرید ندارند و دراین مدت طولانی سی سال پس از انقلاب چنین پیش آمده است که بسیاری از کتابهای اینجانب پس از یکبار چاپ ، دیگر امکان تجدید چاپ نیافته اند ، بهترین چاره این دیدم که تمامی آثارم را در اینترنت به گونه رایگان در اختیار خوانندگان بگذارم و آثاری را از جمله «پنج گنج معنا» و«پراکنده ها» به عنوان برگ سبز و ران ملخی تقدیم و پیشکش صاحبنظران و ملت شریف ایران کنم …

محبوب ترین ها

آرشیو تمامی آثار مکتوب

همین جا و از همین فرصت استفاده می کنم و به هر ناشر و موسسه ای که در نظر داشته باشد تا این مجموعه بیست جلدی «پیامبر اعظم (ص)» را به گونه رایگان در اختیار مردم قرار دهد ، اجازه می دهم به این امر خطیر و الهی و انشاءالله قبول درگاه حضرت پادشاهی اقدام نماید و اینجانب کمترین حق التألیفی دراین مورد نمی خواهم . یعنی دراین عرصه خوفناک که همه قلم ها و قدم ها و درم های شرق و غرب در ضربه زدن به چهره نورانی رسول خدا و خاندان پاک او می کوشند این عمل را کمترین کاری و اقدامی از جانب خود می بینم .

“پنجاه نقد و تحلیل آثار”

اینجانب از سال های ۱۳۶۱ به عنوان ویراستار، محقق ومصحح غیر استخدامی انتشارات امیرکبیر( چنانچه سوابق آثارم در آن موسسه موجود است) در آمدم که پس از به چاپ رسیدن حدود هفت هشت اثرم در این انتشارات به گونه ی پاره وقت، حدود ۳۰۰ اثر از کتاب های آن موسسه را نقد و بررسی و تصحیح و ویرایش نموده و به چاپ رسیدند.

سوابق ویرایش و نقد و تصحیح ها به قلم اینجانب در آرشیو آن موسسه نزد اینجانب موجود است…

آثار مهم تر آن دوره اینجانب(در زمان سرپرستی اقای مطلب و تصدی آقای جعفر همایی ناشر کنونی نشر نی) شامل نقد و تحلیل هایی محققانه درمورد بزرگان ادب جهان است که یک مجموعه آن را به عنوان ۵۰ نقد آماده برای چاپ دارم.

کتاب هایی که دست نوشته نقد آنها را آماده دارم رمان های زیراند:
۱-جنگ و صلح- تولستوی ۲-شور زندگی- ایروینگ استون ۳-ریچارد سوم- شکسپیر ۴-دانه زیر برف- اینیاتسیوسیلونه ۵-نان و شراب- اینیاتسیوسیلونه ۶-پپین چهارم- اشتین بک
۷-گذر از رنج ها- الکسی تولستوی ۸-میراث شوم-شچدرین ۹-خانه قانون زده-دیکنز ۱۰-ریشه ها-الکس هیلی ۱۱-باباگوریو- بالزاک ۱۲-بخش سرطان-سولژنیتسین
۱۳-پدران و فرزندان-تورگتیف ۱۴- تصویر یک زن- هنری جمیز ۱۵-رستاخیز- تولستوی ۱۶-زمین انسان ها- سنت اگزوپری ۱۷-کفش های ماهی گیر-موریس وست
۱۸-خاک بکر-تورگتیف ۱۹-تاریک ترین زندان-اولبراخت ۲۰-زندگی بتهوون- رومن رولان ۲۱-تاتیانا رپینا- چخوف ۲۲-در آستانه ی فردا-تورگتیف ۲۳-زندگی من و پنج داستان-چخوف ۲۴-قهرمان دوران- لرمانتوف ۲۵-گرگ ها- رومن رولان ۲۶-نود و سه- ویکتور هوگو ۲۷-پلی بر رودخانه دنیا- ایوآندریچ ۲۸-مروارید- اشتاین بک ۲۹-سیمای زنده بگوران- مارچنگو ۳۰-بلندی های بادگیر- امیلی برونته

و کتاب های دیگر با زمینه های فلسفی، اعتقادی، اجتماعی، شناخت هنر و ادبیات، از جمله:
۱-کمدی الهی- دانته ۲-حاصل عمر-سامرست موآم ۳-هنرپیشه کیست-رولف ویدرو ۴-زندگی من- نهرو ۵-روح القوانین- مونتسکو ۶-کشف هند- مونتس ۷-عصر اعتقاد-فرمانتل ۸-هنر چیست- تولستوی ۹-دیوان ابوالقاسم لاهوتی

اینک برای آشنایی خوانندگان ۳ نمونه از نقد های فوق الذکر را در این سایت ارائه می نمایم:
“دانه زیر برف، ریشه ها، بخش سرطان”