گفتار بیست و هفتم؛ روش های درک حقیقت

حس و علوم تجربی فقط واقعیت های جزئی مادی را میفهد و از درک عقلانی کل جهان عاجز است.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin