استاد میثاق امیرفجر در برنامه شب نشینی شبکه جام جم اردیبهشت ۱۴۰۱

استاد میثاق امیرفجر در برنامه "کتاب باز"؛ ویژه برنامه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰

مصاحبه با استاد امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم

گفتگوی استاد میثاق امیرفجر در "نوروز نامه" ؛ ویژه برنامه نوروز سال ۱۳۸۶ شبکه ۴