راهنمایی استاد در چگونگی مطالعه آثار

از خوانندگان ارجمند و گرامی نا آشنا به آثارم خواهشمندم اگر آثار داستانی مرا که به ترتیب زیر آمده است بخوانند قطعا نتیجه بهتری خواهند گرفت

ورقاء
دره جذامیان
اشراق ( سه جلد )
نغمه در زنجیر
دو قدم تا قاف
امیرکبیر
پنج گنج معنا
مضحکه ضحاک
داستان پیامبران (دو جلد)
سپیدارهای صبح- بویژه دو داستان طنزآمیز “کمدی فیلسوفان” و “جنون قلم”
انجیر و زیتون
کمدی شیطانی
انسان میوه نخل( بویژه سلمان فارسی)
فلسفه مشاء و اشراق
ققنوس ( که ترجمه است )
و ده جلد ترجمه و تحشیه تفسیر ” کشف الاسرار ” میبدی که برای انتشارات امیرکبیر انجام گشت و متاسفانه چاپ و عرضه نشده است.

همچنین توصیه عاجزانه ، اکید و شدید دارم که مجموعه بیست جلدی پیامبر را چه قبل و چه بعد از این آثار به استقلال و حتما بخوانند و با خود استدلال نکنند که درباره پیامبر بسا چیزها میدانم ، در نتیجه کتابی به این حجم بیست جلد چیز چندانی را افزون بر آنچه که من می دانم به من نمیشناساند ، بخوانند و در خواهند یافت که تا کنون چیز چندانی درباره پیامبر اکرم نمی دانسته اند و نمی دانیم … خود من نیز که نویسنده اثرم همچون بسی از خوانندگان چیز از باطن و حقیقت تابناک پیامبر نمی دانم … آنچه که من نوشته ام مقدمه ای بر معرفت النبی بوده است . اگر جزء این بود این کتاب نوشته نمی شد.

از همه مهمتر آنکه علاوه بر نوشته هایم به ویژه مجموعه سخنرانی های این بنده را به گوش هوش و صمع عقل نیوش به روح و روان و به جان و جنان بسپارند و اگر آنها را واجد اهمیتی و بار ارزشمند معرفتی یافتند ، بدیگران نیز حتما معرفی فرمایند و این جانب را از این امر حمایت خطیر که بالاترین و والاترین تبلیغ بلیغ حقانیت فرهنگ و توحید و مبانی اندیشگی شیعه است بی نصیب نگذارند .فرهنگ درخشان و شعاع گستر تشیع که امروزه در تمامی دنیا به انحاء گوناگون و با هزینه ثروت های بی شمار و قدرتهای هول بار آن را می کوبند و می کوشند تا مغلوب و منکوب کنند و اما نمی توانند چرا که


یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون
” چراغ نور گستری را که خدا بر افروزد ، هر که پف کند رگ و ریشه خود را بسوزد ”…