مصاحبه با میثاق امیرفجر مصاحبه با میثاق امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم "موقعیت قصه انقلاب" گفتگو با میثاق امیرفجر و شمس آل احمد

مصاحبه با استاد امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم

گفتگوی استاد میثاق امیرفجر در "نوروز نامه" ؛ ویژه برنامه نوروز سال1386 شبکه4

تمامی حقوق برای وب سایت دکتر میثاق امیرفجر محفوظ است

 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

در حال ارسال پیام...

خطا در ارسال.مجددا تلاش کنید

پیام شما با موفقیت ارسال شد.

 

 

 

 

استاد امیرفجر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

 

 

مصاحبه با میثاق امیرفجر مصاحبه با میثاق امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم "موقعیت قصه انقلاب" گفتگو با میثاق امیرفجر و شمس آل احمد
مصاحبه با میثاق امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم "موقعیت قصه انقلاب" گفتگو با میثاق امیرفجر و شمس آل احمد
مصاحبه با میثاق امیرفجر
مصاحبه با میثاق امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم "موقعیت قصه انقلاب" گفتگو با میثاق امیرفجر و شمس آل احمد
مصاحبه با میثاق امیرفجر
مصاحبه با میثاق امیرفجر مصاحبه با میثاق امیرفجر پیرامون مجموعه بیست جلدی پیامبر اعظم "موقعیت قصه انقلاب" گفتگو با میثاق امیرفجر و شمس آل احمد