گفتار چهاردهم؛ دعا

تعریف حقیقی دعا به عنوان یک قاطعیت علمی در عالم خارج محقق و مستجاب می شود.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin