گفتار هفتم؛ قصه موسی و بنی اسرائیل

ذیل تفسیر آیاتی از سوره بقره و چگونه میتوان از دل حیات اجتماعی “فلسفه تاریخ” را استخراج کرد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin