گفتار ششم؛ چرا انسان بر فرشته برتری دارد

و چگونه آدمی می تواند نکوهیده را از خود دور کند و از قصه ها و فابل ها چه ها میتوان آموخت.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin