گفتار سیزدهم؛ زیبایی های نامتناهی بشری

گنجهای بشری در کجایند؟ گنج زیر پای تست، خم شو و آن را بکاو و برگیر.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin