گفتار سوم؛ خودشناسی

انسان گنجینه معارف و معراج اندیشه است و برای تحقق این معنا هستی یافته است.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin