گفتار دهم؛ فرق میان گمان و یقین

بیداری از خواب عالم محسوسات و سیر در عالم زیبا و بهت انگیز معقولات “مردگان را به مردگان بسپار”.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin