گفتار بیست و پنجم؛ ای برادر تو همه اندیشه ای

فکر خوب و ذکر خوب فرود فرشته رحمت است که بر قلب آدمی نازل می شود.”قصه ایوب”

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin