گفتار بیست و سوم؛ ژرفایی عالم کلمات و قدرت درک کلمات

زندگی آدمی در ترازوی نقد است. آدمی را با اندیشه و عمل می شناسند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin