گفتار بیست و دوم؛ چرا انسان تک ساختی نباشیم

برای آنکه نگاهی ژرفکاو داشته باشیم چگونه و با کدام چشم عالم را ببینیم؟

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin