گفتار بیستم؛ معنای عشق

با عشق آدمی تجهیز شد تا جمال حسن و زیبایی مطلق را بفهمد و بیابد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin