گفتار اول؛ قصه آفرینش

در تعریف انسان؛ که آدمی به جهت عظمت آفرینش، قدرت خلاقه تفکر، صفت عقل و رمز روح بر همه آفریدگان امتیاز دارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin