فیلمنامه خورشید حرا؛ زندگانی حضرت رسول اکرم

فیلمنامه خورشید حرا؛ زندگانی حضرت رسول اکرم

متاسفانه بیش از ده سال می گذرد و “شرکت فرهنگی صبا” به پویا نمایی این اثر (خورشید حرا) اقدام نکرده است.
بدیهی است یک نویسنده اثری را به هزاران خون دل خلق نمیکند تا در یک شرکت هنری گوشه ای سیلو شود و خاک بخورد و اجرا نشود.
از شرکت صبا انتظار دارم یا این اثر را همچنانکه مدیران و مسئولان آن دوران ، استادان ارجمند ، مدیرعامل محترم جناب آقای مسعود شاهی و سرور عالیقدر و دانشمند معظم جناب آقای دکتر بهمن حبشی قول دادند و تاکید کردند که ما حتی اگر لازم باشد از آن سوی مرزها-حتی شوروی- نیز انیماتور حرفه ای می آوریم و آن را اجرا می کنیم، اثر را اجرا کنند و یا اگر بنا به دلایلی این عمل را انجام نمی دهند، حداقل اثر را به گونه کامل چاپ کنند تا در اختیار مردم ، دوستداران و فرهنگمندان قرار گیرد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin